Sinds 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen moet tenminste annuïtair worden afgelost. De Starterslening vormt hierop een uitzondering, maar deze zal vanaf eind dit jaar eindigen.

Uitzondering
De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. Daarmee hoeft niet te worden voldaan aan de minimale aflossing om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek, dankzij een uitzondering in de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014. Tot 31 december 2016 is die uitzondering geldig.

Nog tot eind 2016 profiteren
Om nog in aanmerking te komen voor een Starterslening, moet deze uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de aanvraagprocedure ongeveer 3 maanden duurt. Momenteel wordt onderzocht of de fiscale uitzondering van de huidige Starterslening ook na 2016 kan blijven bestaan.