Broekman & Calis adviseert en begeleidt bij verhuur van (exclusieve) woningen. 

Woningen zijn vaak gestoffeerd en/of gemeubileerd en worden over het algemeen voor een bepaalde periode verhuurd. Broekman & Calis onderscheidt zich met name doordat zij exclusief optreedt en adviseert voor haar opdrachtgever. Wij benaderen onder andere ruim 300 verhuurbemiddelaars, plaatst de woning op o.a. Funda, VBO, op de eigen site,  Pararius en Houselink. 

Daarnaast verzorgen wij advies en begeleiding bij projectmatige verhuur bij nieuwbouw of complexgewijs

Werkwijze

Zoals gezegd, we onderscheiden ons door het feit dat wij exclusief optreden en adviseren voor onze opdrachtgever. Verder onderkennen we het belang van betrouwbare, solvabele huurders en onderwerpen potentiële huurders daarom aan een screening via Huurcheck Nederland. Ten slotte, wellicht ten overvloede: we werken volgens het ‘no cure no pay’-principe.

Onze zoektocht naar een passende, betrouwbare huurder start bij de communicatie van de woning naar de zoekenden binnen ons netwerk en bij collega-verhuurbemiddelaars. We verzorgen een krachtige online presentatie van de woning op Funda, Pararius, Houselink, de site van VBO en onze eigen website.

 We verspreiden de woning (digitaal) onder zoekers, maar ook onder makelaars en bedrijven die naar onze inschatting cliënten hebben die zich in deze prijsklasse oriënteren. Zodra met een potentiële huurder overeenstemming is bereikt, maken we een contract, gebaseerd op het standaard contract volgens het ROZ-model. (www.roz.nl) Ook zorgen we voor een goed verloop van de check-in en een eventuele check-out.

Wij zijn als  kantoor  berekend op internationale partijen. Voor expats een teken dat  zij in het Engels te woord gestaan kunnen worden.

 
TARIEF VERHUURBEGELEIDING
De verhuurbegeleiding kent een variabele courtage, afhankelijk van de te verhuren woning of garage. In beginsel geldt dat er eenmalig een vergoeding van 8%* van de jaarhuur in rekening wordt gebracht. In specifieke gevallen wordt deze vergoeding over twee jaar verdeeld.

Hierin is begrepen:

 • de recherche bij het Kadaster,
 • de aanmelding (inclusief 2 mutaties) op Funda, Pararius, Houselink, VBO en onze eigen website,
 • de plaatsing van een ‘Te huur’ bord, indien gewenst,
 • de identiteits- & solvablititeitscontrole van de aspirant huurder in samenwerking met
 • Huurcheck Nederland, 
 •  het opstellen van de huurovereenkomst
 • de voor- en eindinspectie

Indien gewenst kan het totale beheer door ons kantoor uitgevoerd worden.

Onze service bestaat dan o.a. uit;

 • Controle van huurontvangsten
 • Aanzeggen huurverhoging (jaarlijks) en indexeringen.
 • Opnieuw verhuren en opstellen van huurcontracten
 • Klachtenafhandeling
 • Onderhoudsplanning
 • Versturen van aanmaningen
 • Verzorgen van incassoprocedures

* Alle percentages en bedragen zijn excl. 21% B.T.W.