Bij aankoop begeleiding kennen wij vier fasen in het koopproces:

Fase 1: INFORMEREN EN ORIËNTEREN
Fase 2: ADVISEREN
Fase 3: ONDERHANDELINGEN
Fase 4: AFRONDING

Fase 1: Informeren en oriënteren

 • Uw woonwensen en behoeften inventariseren
 • Informatie over woningen, die aan de selectiecriteria voldoen, verzorgen
 • Afspraken om woningen te bezichtigen coördineren en organiseren
 • Bezichtigingen begeleiden en feedback geven over de bezichtigde woning
 • (Aanvullende) Informatie opvragen, beoordelen en toelichten

Fase 2: Adviseren

 • Wij adviseren over de globale bouwkundige staat en/of onderhoudsstaat van de woning
 • Bepalen van de courantheid en geschiktheid van het pand/de woning
 • Adviseren inzake de juridische aspecten
 • Adviseren in de te volgen onderhandelingstactiek en -strategie bij de aankooponderhandelingen
 • Een prijsbepaling maken in de huidige markt op basis van actuele marktinschattingen

Fase 3: Onderhandelingen

 • Adviseren over de hoogte en het moment van bieding.
 • De bieding en de daarbij behorende condities formuleren
 • De akten en kadastrale gegevens opvragen en rechercheren bij gemeentelijke instellingen
 • Wij adviseren zo nodig om specialisten op bouwkundig, juridisch of fiscaal vakgebied te consulteren

Fase 4: Afronding

 • Het bevestigen van de wilsovereenkomst en het assisteren bij de formulering van de koopovereenkomst
 • De ondertekening van de koopovereenkomst
 • Wij controleren de voortgang, en sturen indien noodzakelijk derden aan
 • Wij begeleiden de inspectie, de juridische overdracht en de feitelijke levering

Tarief Aankoop Begeleiding

Broekman & Calis offreert voor de totale begeleiding van het aankoopproces een courtage over de koopsom. De hoogte van de courtage is mede afhankelijk van het type woning en de prijsklasse. Neem voor meer informatie contact met ons op.