De starterslening voor huizenkopers die zelf niet voldoende hypotheek kunnen krijgen voor de aanschaf van hun eerste huis blijft bestaan. Dat meldde het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) woensdag.

De starterslening is de eerste drie jaren rente- en aflossingsvrij. Door die opzet voldoet de lening in zijn huidige vorm niet aan de strengere regels die de afgelopen jaren voor hypotheken zijn doorgevoerd, waarbij aflossen op leningen verplicht is gemaakt. Voor de starterslening werd een uitzonderingsperiode van drie jaar ingesteld, die eind dit jaar afloopt.

Door een nieuwe constructie wordt de verplichte aflossing op de starterslening in de eerste drie jaar voortaan voldaan, zonder dat de voordelen uit de oude opzet worden aangetast.

Lees hieronder het volledige artikel:

5 vragen over de gewijzigde Starterslening

De Starterslening verandert. Wie na 30 september een Starterslening aanvraagt, ontvangt van SVn een offerte met de gewijzigde voorwaarden. Waarom was deze wijziging nodig? En wat gaat er precies veranderen? De gewijzigde Starterslening in vijf vragen.

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en de hypotheek bij de bank. De lening is altijd een aanvulling op de eerste hypotheek.

Waarom verandert de Starterslening?

Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek moet sindsdien tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Voor de Starterslening is tot 31 december 2016 een uitzondering gemaakt. Om de Starterslening met hypotheekrenteaftrek te behouden is dus een wijziging nodig.

Wat is het verschil tussen de oude en de gewijzigde Starterslening?

Veel blijft hetzelfde; De maximale Starterslening blijft 20 procent van de waarde van de woning. gemeenten kunnen nog steeds specifiek voor hun gemeente geldende voorwaarden opnemen en voor starters blijft de lening de eerste drie jaar maandlastenvrij. Om dit mogelijk te maken, wordt de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit deze box 3-lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. De Combinatielening komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Ten opzichte van de huidige Starterslening kan dit voor de starter een beperkt financieel nadeel betekenen.

Blijft boetevrij aflossen mogelijk?

Het blijft mogelijk om de lening geheel of gedeeltelijk boetevrij en kosteloos af te lossen. De starter krijgt de keuze waarop hij extra wil aflossen; De Starterslening of de Combinatielening.

Hoe zit het met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie die de NHG verleent, waarborgt de gewijzigde Starterslening. Voor de Combinatielening geldt dat niet. In het geval van verliesdeclaraties bij het WEW, neemt SVn de resterende Combinatielening voor haar rekening. Daardoor verandert het risico ten opzichte van de ‘oude’ Starterslening niet, voor zowel starters als gemeenten.

Tot wanneer wordt de ‘oude’ Starterslening verstrekt?

Een Starterslening die na 31 december 2016 passeert, valt onder de gewijzigde voorwaarden. Aanvragen die na 30 september bij SVn binnenkomen, ontvangen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

Bron: SVn